V našem peskokopu pridobivamo vse vrste gramoza za:

  • tampone
  • betone
  • drenaže
  • omete
  • estrihe

Po postopku R-5 (recikliranje) predelujemo tudi gradbene in nekatere industrijske nenevarne odpadke. Za to dejavnost imamo pridobljeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor (št. dovoljenja 35472-87/2004)

Delovni čas:
Pon. - Pet.
7h - 15h

Kratka predstavitev

Smo majhno družinsko podjetje, ki obratuje že od leta 1996, edina sprememba, ki se je zgodila, je bila prenos podjetja iz s.p. na d.o.o. leta 2008. Sedež podjetja je v Libeličah, lokacija izkopavanje gramoza pa je na Gorčah, oba naselka sta ob meji z Avstrijo.
V podjetju smo trenutno trije zaposleni, načrtujemo pa povečanje obsega dela, zato bomo v prihodnosti zaposlili še enega ali dva delavca za delo na strojih.
Ukvarjamo se izkopavanjem, separiranjem, mletjem, pranjem in prodajo kvalitetnega prodnatega vodnega gramoza. Poleg prodaje gramoza se že 10 let ukvarjamo z zbiranjem in predelavo odpadnih gradbenih in drugih inertnih odpadkov, ter tudi nekaterih industrijskih nenevarnih odpadkov. Zaradi vedno večje problematike odpadkov in ugodne lokacije gramoznice, smo se v zadnjih letih še intenzivneje začeli ukvarjati s predelavo odpadkov, kar je doprineslo sodelovanje z večjimi podjetji.