INVESTICIJA V TEHNOLOŠKO OPREMO ZA PREDELAVO GRADBENIH IN NENEVARNIH LIVARSKIH ODPADKOV

Podjetje je pridobilo finančno pomoč iz naslova ukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. V podjetju smo v okviru investicije kupili novo tehnološko opremo za namene predelave gradbenih in nenevarnih livarskih odpadkov – Sandvik QA335.

TEMELJNI CILJI INVESTICIJE:

 • nova storitev -presejanje materiala,
 • posodobitev in optimiziranje proizvodnje,
 • predelava gradbenih in nenevarnih livarskih odpadkov,
 • ponovna uporaba odpadkov za potrebe gradbeništva,
 • povečanje obsega proizvodnje in prodaje,
 • možnost pridobitve novih kupcev doma, možnost prodora v tujino (Avstrija),
 • dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
 • širjenje svoje tržne pozicije,
 • krepitev obstoječih poslovnih sodelovanj,
 • dvig konkurenčnosti,
 • izboljšanje delovnih pogojev,
 • izboljšan vpliv na okolje.
Nova naložba nam bo omogočila napredek in širjenje poslovanja. V okviru naložbe bomo posodobili in optimizirali proizvodnjo. Razširili bomo svojo tržno pozicijo in dvignili prihodke od prodaje. V posledici dosega naštetih ciljev pričakujemo dvig konkurenčnosti podjetja. Višina finančne podpore znaša 96.000,00 €.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran PRP